Hernieuwbare gassen

De energietransitie haalbaar en betaalbaar maken? Dat doen we met hernieuwbare gassen. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raken ze niet uitgeput, en ze verminderen de uitstoot van broeikasgassen.

Ontdek de kracht van hernieuwbare gassen. Meteen alles te weten komen over de bekendste hernieuwbare gassen? Ontdek de mogelijkheden van biomethaan en groene waterstof

Europese beleidsmakers en experts zijn het erover eens dat groengas zoals waterstof en biomethaan een belangrijke rol zal spelen om onze samenleving klimaatneutraal te maken.

Waarom gas nog steeds belangrijk is? 

Om de energietransitie tot stand te brengen zal een brede waaier van oplossing nodig zijn. We kunnen ons niet beperken tot elektrificatie alleen. Zeker als je weet dat 50% van de Belgen hun woning verwarmt met gas. Dit kan morgen met groen gas en koolstof arme gassen. Ook voor de industrie zijn deze gassen belangrijk als hoge temperatuurbron én om waterstof te produceren. Zelfs om elektriciteit te produceren wanneer er geen zon of win is, zal er gas nodig zijn.

Hernieuwbaar gas zorgt voor onafhankelijkheid.

Door over te stappen op hernieuwbare en koolstof arm gassen kunnen we geleidelijk aan afscheid nemen van conventioneel gas. Zo wordt deze energiedrager duurzamer en worden we onafhankelijker van landen als Rusland. Zoals je weet was de prijs van conventioneel gas in 2022 sterk gestegen sterk alvorens aanzienlijk te dalen. Het voordeel hiervan is dat steeds meer projecten met hernieuwbaar gas rendabel worden. Structurele steun van de overheid blijft wel noodzakelijk. Op die manier dragen we bij tot de klimaatdoelstellingen van België en creëren we nieuwe jobs en inkomsten, bijvoorbeeld in de landbouwsector.

LNG-terminal van Zeebrugge is een belangrijke schakel

In de zeebrugge LNG terminal kan vandaag al tot 2 TWh/jaar biomethaan worden omgezet to Bio-LNG. De terminal is bovendien een belangrijke schakel in de leveringszekerheid van België en van Duitsland waar de aanvoer van Russisch gas vervangt.

De kracht van hernieuwbaar gas in cijfers.

Het potentieel van groen gas wordt geschat op ongeveer 40 terawattuur (TWh), dat is ongeveer een kwart van ons huidige verbruik. Tijdens de komende jaren zal het gebruik van conventioneel gas dalen, zodat een steeds groter deel groen zal worden. Tegen 2050 verwachten we dat 80 tot 90% van ons gas hernieuwbaar zal zijn. De rest zal koolstofarm zijn.

Welke hernieuwbare gassen hebben het meest potentieel?

"Het belangrijkste hernieuwbare gas op dit moment is biomethaan. Dit is een gezuiverd biogas dat afkomstig is van landbouwafval, mest, huishoudelijk groenafval en waterzuiveringsinstallaties. Het heeft dezelfde eigenschappen als traditioneel gas en kan direct in het gasnet worden ingevoerd. Zo is het overal beschikbaar en kan het voor diverse toepassingen worden gebruikt. Het belang ervan zal dus blijven toenemen.

Biogas daarentegen wordt rechtstreeks gebruikt om via warmtekrachtkoppeling electriciteit en warmte te produceren. Dit is heeft slechts nut als de warmte ook kan gebruikt worden en als er geen betere alternatieven zijn zoals PV of wind.

"Een andere vorm van hernieuwbaar gas zijn E-gassen, ook wel power-to-gas genoemd. Soms produceren windturbines meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Dit overschot kan bvb door elektrolyse worden omgezet in waterstof (H2). Deze waterstof kan dan rechtstreeks worden gebruikt of worden opgeslagen. In dit opzicht is er nog een enorm potentieel voor de toekomst, met name in de industrie.

Synthetisch gas kan gemaakt worden uit de menging van waterstof met CO2. Vervolgens kan het in het gasnetwerk worden geïnjecteerd.

Tenslotte zijn er de zogenaamde recycled gassen waar Europa ook op inzet. Ze zijn een duurzame manier om moeilijk verwerkbaar niet-organisch afval zoals plastics te verwerken tot een koolstofarm gas.

Werp een blik op de toekomst.

NOT ALL INFO
Geen artikels gevonden...

Studies.

Als expertisecentrum voeren we tal van studies uit en verzamelen we de juiste kennis over groen gas.  Laat je gegevens achter en ontvang onze studies gratis in je mailbox. 

Illustration - Search

Laten we kennismaken.

Heb je een vraag over hernieuwbare gassen, of ben je klaar voor een eerste stap om zelf hernieuwbare gassen te produceren?

Vul het formulier in en een van onze experten neemt snel contact met je op.