Biomethaan

We hebben met zijn allen een belangrijk doel: evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Biomethaan is beschikbaar en een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken.

In het nieuws.

Biomethaan en de energietransitie.

Biomethaan is een hernieuwbaar gas dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert: de bronnen die nodig zijn om biomethaan te maken (mest bijvoorbeeld) worden steeds opnieuw aangevuld. Daarnaast heeft biomethaan dezelfde samenstelling als fossiel gas. Hierdoor kunnen we groen gas grootschalig opslaan en transporteren. Onze infrastructuur is er nu al klaar voor. Met hybride warmtepompen kunnen we tegen 2030 miljoenen Belgische huishoudens verwarmen met groen gas. Hybride warmtepompen zullen het jaarlijkse gasverbruik met wel 65% verminderen, en het aandeel biomethaan in het netwerk kan tegen 2030 oplopen tot 50% of zelfs meer.

Gas.be en groen gas.

Wat is er nodig om groen gas te laten doorbreken als brandstof? Er moet méér groen gas geproduceerd worden. Wij van gas.be vinden het belangrijk dat groen gas zo snel mogelijk massaal beschikbaar wordt, op een betrouwbare, betaalbare en maatschappelijk verantwoorde manier. Daarom werken we samen met verschillende partners om groen gas op grote schaal te maken en te leveren. En heel belangrijk: op een budgetvriendelijke manier.

Zo maken we groen gas beschikbaar voor iedereen.

Is groen gas dé oplossing voor onze energieproblemen?

Zonne-, wind- en andere hernieuwbare energievormen zijn een groene en duurzame oplossing voor morgen. Maar omschakelen naar een koolstofvrije wereld doen we niet van vandaag op morgen. De energietransitie zal daarom bestaan uit een hele waaier van oplossingen. Groen gas zal daarin een belangrijke rol spelen. Het heeft dezelfde samenstelling als fossiel gas en is daarom de perfecte opvolger van het gas dat zoveel gezinnen vandaag gebruiken om hun huizen te verwarmen en om te koken. Groen gas is CO2-neutraal in gebruik: je brengt geen extra CO2 in de atmosfeer. Tenslotte is het een manier om de blijvende afvalstromen te verwerken naar een duurzaam energieproduct.

Van aardappelschillen tot groen gas.

Groen gas wordt steeds populairder. Het eerste Belgische project was er in 2018 en vandaag zijn er al een twintigtal sites in ontwikkeling. Groen gas is dé verbinding tussen landbouw, leefmilieu en energie

Zo is er de biomethaansite van Bois d’Arnelle in Villers, vlak bij Charleroi. Boeren uit de regio leveren het landbouwafval voor de productie van groen gas. Dankzij de expertise en bijstand van netbeheerder ORES kan het groene gas in het distributienet geïnjecteerd worden. Op die manier gebruiken de gezinnen uit de buurt het gas in hun woningen. Zowel boeren als gezinnen halen voordeel uit groen gas. 

Een ander voorbeeld is de gemeente Merksplas. Daar wordt biomethaan sinds eind 2018 in het aardgasnet geïnjecteerd. Er zijn vandaag ook injectiepunten in Fleurus, Quevy en Antwerpen. 

Studies.

Als expertisecentrum voeren we tal van studies uit en verzamelen we de juiste kennis over groen gas.  Laat je gegevens achter en ontvang onze studies gratis in je mailbox. 

Methanisatieproject: injecteer biomethaan in het aardgasnet.

Heb jij ook plannen om biomethaan in het distributienet te injecteren? Dan doorloop je deze stappen:

Stap 1: je voert een voorstudie uit

Stap 2: je neemt contact op met distributienetbeheerder voor de haalbaarheid van de injectie.

Stap 3: je bepaalt het concept van je project en stapt ermee naar de juiste partners (besturen, financierders)

Stap 4: bouw van het project

Stap 5: je neemt het project in gebruik samen met de distributienetbeheerder.

Je kan op onze steun rekenen in het ganse project. Met plezier brengen we je met de juiste partners in contact.

Over groengas.

Wat is biomethaan?

Biomethaan is een hernieuwbaar gas dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert en een alternatief biedt voor fossiele brandstoffen.

Wat is het verschil met aardgas, dat een fossiel gas is?

Biomethaan en aardgas zijn precies dezelfde molecule, maar ze verschillen in hun oorsprong. Fossiel gas wordt gewonnen uit ondergrondse of onderzeese voorraden, waarvan de exploitatie leidt tot de uitstoot van broeikasgassen. Biomethaan is een hernieuwbare, CO2-neutrale energiebron.

Kan ik een leveringscontract voor groen gas krijgen?

Wil je thuis graag groen gas, dan kun je – net zoals bij groene stroom - kiezen voor een energieleverancier die groen gas biedt. In de praktijk stroomt er een mix van groen en 'grijs’ gas door je gasleiding, net zoals je bij stroom uit het stopcontact altijd een mix van groene en grijze stroom hebt. Hoeveel groen gas in de mix van het gasnet zit, wordt bijgehouden met certificaten.

Kan ik rijden op biomethaan?

Ja, je kunt Bio-CNG of BIO-GNL gebruiken in je traditionele CNG- of LNG-voertuigen zonder dat je ze hoeft aan te passen.

Hoe wordt biomethaan gemaakt?

Biomethaan wordt geproduceerd door organische stoffen te vergisten. Hierbij kan het gaan om afval, mest of gewassen. Nadien wordt het gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht.

Moet ik mijn ketel vervangen door een ketel op groen gas?

Helemaal niet. Je verwarmingsketel moet zelfs niet aangepast worden. Groen gas komt op dezelfde manier naar je woning als klassiek aardgas. Er hoeven geen nieuwe leidingen gelegd te worden. Groen gas is ook compatibel met zonneboilers en hybride warmtepompen.

Lees meer over groengas.

NOT ALL INFO
Geen artikels gevonden...

Laten we kennismaken.

Zin om een eerste stap te zetten richting productie van biomethaan? Of heb je een vraag voor ons? 

Vul het formulier in en een van onze experten neemt snel contact met je op.