06.06.2023

De verwarming van bestaande woningen CO2-neutraal maken dankzij de hybride warmtepomp.

Hybride verwarmingReportageDuurzaam verwarmen

De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen om woningen CO2-neutraal te maken, liefst 55% minder in 2030. Er moet dus een aanzienlijke inspanning worden geleverd.

De verwarming van bestaande woningen CO2-neutraal maken is niet zo eenvoudig. Eén oplossing is het combineren van een elektrische warmtepomp met een gasketel. De warmtepomp zal twee derde van de verwarmingsbehoefte dekken en de gasketel zal aanslaan wanneer de temperatuur buiten ongeveer 5 graden is. Interessant daarbij is dat het aardgas voor de gasketel geleidelijk kan worden vervangen door hernieuwbaar gas.

Dit hernieuwbare gas in volle ontwikkeling in België, vooral biomethaan. We hopen dat het in de toekomst een groot deel van de verwarmingsbehoeften zal dekken.

De uitdaging bestaat erin nog meer biomethaan te produceren, meer toestellen op de markt te krijgen, maar ook te investeren in de opleiding van installateurs.

Verwarmingsfabrikanten verkiezen momenteel een hybride aanpak.

De Richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Unie wil de overschakeling naar hernieuwbare energie een boost geven. Een onderdeel van deze energietransitie is om ook huishoudelijke verwarming sneller te laten evolueren. Zo kan de afhankelijkheid van fossiele energie versneld afnemen. Verwarmingsfabrikanten verkiezen momenteel een hybride aanpak.

De uitdagingen in België en zeker voor onze sector zijn immens. Eerst en vooral is er een uitdaging voor ons als fabrikant de trend mee van de markt meevolgen en dan kijk ik vooral richting de overheid. Als zij beslissingen nemen, moeten we wel maken dat we klaar zijn om daaraan te voldoen.

Door het feit dat we in die energietransitie zitten, dat we de uitstoot moeten gaan verminderen, zijn we verplicht om bepaalde nieuwe technologieën te gaan introduceren.

Maar ook als bedrijf geloven we enorm sterk in de hybridisering, vooral in de renovatiemarkt. Omdat je daar eigenlijk een combinatie gaat gaan maken van het beste uit twee werelden. Een combinatie van een bestaande of nieuwe verwarmingsketel die gesupport wordt door een warmtepomp, waarin de warmtepomp de lead neemt.

Het blijven bijscholen rond nieuwe technologieën vormt een uitdaging.

Fabrikanten, beroepsverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen terecht bij het Belgian Technology Center for Cooling & Heating voor informatie, kennisdeling en opleidingen. Vooral het blijven bijscholen rond nieuwe technologieën vormt een uitdaging.

BtecCH is een kenniscentrum voor technologie in verwarming en koeling. En volgt de evolutie van de volledige energietransitie. Dus komende van, laat ons zeggen, de fossielen gas, stookolie en andere, naar de warmtepompen, hybride toepassingen, waterstof, en de biobrandstoffen die er zullen bijkomen. De hernieuwbare energieën evolueren zeer snel. De enige problematiek waar wij vandaag tegen opkijken, is dat het traditioneel onderwijs moeilijk kan volgen in dit verhaal, dat men de regelgevingen en wetgevingen maakt zeer snel, maar dat het heel moeilijk is om aan de basis het onmiddellijk mee te geven. En vandaar dat wij dat proberen te ondersteunen. En dat zal ook de bottle neck zijn naar de toekomst, om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen in al deze nieuwe ontwikkelingen en technologieën.

Om een antwoord te bieden op de nood aan opleiding, biedt de VIVES Hogeschool enkele richtingen aan die specifieke aandacht besteden aan de nieuwe energie-technologieën.

Binnen de hogeschool Vives zijn er zes studiegebieden en Technology is er daar eentje van.

De energietransitie is een hete aardappel. Een hete aardappel die Technology niet doorschuift, maar wij gaan ermee aan de slag met onze studenten. Onze studenten die eigenlijk de doeners zijn, maar ook de denkers die moeten denken aan onze energie voor morgen. En we kunnen dat doen met onze verschillende opleidingen. We hebben de bachelor Energietechnologie, we hebben de opleiding graduaat energiesystemen en we hebben de opleiding graduaat HVAC-systemen. Daar stomen wij echt de studenten klaar om aan de slag te gaan met alles wat energietransitie te maken heeft. Alles voor vandaag, maar ook voor morgen en in de verdere toekomst.

Deel dit artikel via