06.06.2023

Op Weg naar Duurzame Verwarming: De innovatieve hybride aanpak

Hybride verwarmingReportageDuurzaam verwarmenEnergie efficiëntieVerwarmen

Ontdek hoe de Europese Unie's ambitie om woningen CO2-neutraal te maken, leidt tot een opwindende ontwikkeling in verwarmingssystemen. Een hybride benadering, waarbij elektrische warmtepompen worden gecombineerd met gasketels, biedt een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen van de energietransitie.

Het verminderen van de CO2-uitstoot is een topprioriteit geworden in het streven naar een duurzamere toekomst. De Europese Unie heeft ambitieuze doelstellingen gesteld om woningen tegen 2030 maar liefst 55% CO2-neutraal te maken. Dit betekent dat er een aanzienlijke inspanning nodig is om traditionele verwarmingssystemen te transformeren naar meer milieuvriendelijke alternatieven.

Echter, het CO2-neutraal maken van bestaande woningen is geen eenvoudige taak. Een veelbelovende oplossing die wordt onderzocht, is het combineren van een elektrische warmtepomp met een gasketel. Deze hybride aanpak stelt de warmtepomp in staat om het grootste deel van de verwarmingsbehoefte te dekken, terwijl de gasketel bijspringt wanneer dat nodig is, vooral bij lagere temperaturen. Wat deze aanpak nog aantrekkelijker maakt, is het potentieel om aardgas geleidelijk te vervangen door hernieuwbaar gas, met name biomethaan.

België bevindt zich in de voorhoede van deze ontwikkelingen, met biomethaan als veelbelovende bron van hernieuwbaar gas. De hoop is dat biomethaan in de toekomst een groot deel van de verwarmingsbehoeften zal kunnen dekken. Om deze visie te realiseren, zijn er echter uitdagingen die moeten worden aangepakt, zoals het verhogen van de productie van biomethaan, het vergroten van het aantal beschikbare apparaten en het investeren in de opleiding van installateurs.

De Europese Unie's Richtlijn Hernieuwbare Energie streeft ernaar de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen, en dit omvat ook de evolutie van huishoudelijke verwarmingssystemen. Verwarmingsfabrikanten geven de voorkeur aan een hybride aanpak om deze overgang soepel te laten verlopen.

Verwarmingsfabrikanten verkiezen momenteel een hybride aanpak.
Yves Van Poucke, Commercial Director Sales Unit BE bij Remeha, benadrukt de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, waaronder het volgen van markttrends en overheidsbeslissingen. Het introduceren van nieuwe technologieën is een vereiste in het kader van de energietransitie, en hybride systemen worden gezien als een veelbelovende optie, vooral in de renovatiemarkt.

Het blijven bijscholen rond nieuwe technologieën vormt een uitdaging.
Om de industrie te ondersteunen bij deze verschuiving naar duurzamere verwarmingssystemen, biedt het Belgian Technology Center for Cooling & Heating (BtecCH) een platform voor informatie, kennisdeling en opleidingen. Werner Neuville, CEO van BtecCH, benadrukt echter de uitdagingen van traditioneel onderwijs bij het bijhouden van de snel veranderende technologieën en regelgevingen.

Gelukkig biedt de VIVES Hogeschool specifieke opleidingen aan die gericht zijn op de nieuwe energietechnologieën. Marc Decat, Hoofdcoördinator Levenslang leren bij VIVES Hogeschool, benadrukt het belang van het voorbereiden van studenten op de uitdagingen van de energietransitie, zowel voor vandaag als voor de toekomst.

Deel dit artikel via